Trainings- en Diagnose Centra (TDC)

Opdoen van werkervaring.

In de subregio Oost-Groningen zijn de krachten gebundeld om Trainings- en Diagnose Centra (TDC) op te zetten. Deze centra bedienen alle groepen die nu onder de Participatiewet vallen. Uitgangspunt is dat de competenties en vaardigheden in beeld worden gebracht, dit gebeurt onder andere door het opdoen van werkervaring binnen het SW bedrijf of bij een regulier bedrijf.

Tegelijkertijd krijgen de kandidaten trainingen op het gebied van solliciteren, wordt het scholingsniveau getoetst en kan gebruik gemaakt worden van het aanbod van MBO niveau 1(Entree), 2 en 3 onderwijs. De verzameling van alle vaardigheden plaatsen kandidaten in een E-portofolio, die de kandidaten gebruiken ter ondersteuning bij het vinden van een baan. Daarnaast zijn Accountmanagers van het TDC ook actief op zoek naar vacatures voor de kandidaten.