Route Arbeid

Kwetsbare jongeren tijdig begeleiden richting werk.

Jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs begeleid werk.

Binnen de gehele arbeidsmarktregio zijn er afspraken gemaakt tussen Praktijkonderwijs (PrO) / Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en vrijwel alle gemeenten. Het is een krachtige eenduidige afspraak, namelijk: wanneer de school beoordeelt dat de jongere na de Voortgezet Onderwijs-periode rechtstreeks aan het werk gaat en dus niet door gaat naar vervolgonderwijs (Entreeonderwijs) of is aangewezen op dagbesteding, dan volgt Route Arbeid. Dit houdt in dat scholen en gemeenten samen de verantwoordelijkheid nemen deze jongeren vanaf ongeveer 14 jaar tot de leeftijd van 27 jaar richting werk te begeleiden. Hiervoor wordt gezamenlijk met de ouders een trajectplan opgesteld, waarin de mogelijkheden ter ondersteuning vanuit school en gemeenten in vastgesteld worden.

Voordelen:

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeenten om jongeren preventief richting werk te begeleiden voor de uitkeringsgerechtigde leeftijd;
  • 1 gezamenlijk traject(plan) van scholen en gemeenten;
  • Tijdige actie om na te gaan of deze jongeren in aanmerking komen voor Wajong, Afspraakbanen, of beschut werken;
  • Eén uniforme arbeidsmarktregio brede aanpak waardoor alle jongeren, ouders, scholen (22) en gemeenten (27) weten waar ze aan toe zijn en op kunnen rekenen ongeacht op welke school de leerling zit en welke gemeente de jongere woonachtig is;
  • Benutten van elkaars expertise en kwaliteiten.

 

Projecten

De kans dat jongeren na het verlaten van school aan het werk kunnen, neemt toe als de samenwerking tussen scholen en gemeenten ook gericht is op een sluitende overgang van school naar werk. Het is niet wenselijk dat jongeren in de periode dat ze op zoek zijn naar werk zonder begeleiding komen te zitten.

Route Arbeid speelt hierop in door branchegerichte trajecten aan te bieden, waardoor jongeren niet op de bank komen te zitten en de focus op werk blijft. In dit traject worden in drie maanden tijd drie leerdoelen gerealiseerd. De gemeente onderzoekt in deze periode wat haalbaar is en na drie maanden en één dag stroomt de kandidaat uit naar een passende baan.

Niemand op de bank

‘Niemand op de bank’ bestaat uit een vijftal projecten in verschillende branches voor jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Doel van de projecten is het voorbereiden op betaald werk. Na afloop van het traject wordt er geëvalueerd of de kandidaat en zo ja, binnen welke branche en welk soort dienstverband kan uitstromen.

  • De Werkplaats is een project gericht op het maken van houten meubels en andere dingen uit hout.
  • Move2Work is een beweegprogramma, dat helpt om de deelnemers fysiek actief te maken voor de arbeidsmarkt en mentaal fit genoeg te krijgen om aan leerdoelen te werken en of beroepskeuzes te kunnen maken.
  • Bij Philadelphia is er de mogelijkheid om in een beschermde vorm te leren met de nadruk op facilitaire dienstverlening.
  • Toentje is een kleinschalig project binnen de groenvoorziening.
  • Bij Ewsum Werkpro is een programma samengesteld om werkzaamheden in hout, groen en horeca te leren.

Meer weten?
Neem dan contact op met Geke van der Werff, Regiocoördinator Route Arbeid.
Telefoon 06 5214 0423