Afspraakbaan creëren

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Veel werkzoekenden  met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk. En dat kan! Daarom hebben werkgevers in het Sociaal Akkoord beloofd om 125.000 banen te creëren voor mensen die prima kunnen werken, maar door een beperking niet 100% het minimumloon kunnen verdienen. In de provincie Groningen en Noord-Drenthe gaat het samen om 5.500 banen. Als werkgever staat u er niet alleen voor deze opgave te vervullen. U ontvangt hierbij op allerlei vlakken ondersteuning. Binnen Werk in Zicht is er een speciaal Afspraakbanenteam, met adviseurs die u hiermee mee van dienst zijn. Samen met de adviseur van Werk in Zicht vindt u de mogelijkheden om een afspraakbaan te creëren die geschikt is voor een werkzoekende met een arbeidsbeperking. Hierbij kijkt u naar  het soort werk, de benodigde begeleiding en voorzieningen. Daarnaast bestaan er allerlei aantrekkelijke regelingen, waardoor werkgevers ontzorgd worden en financieel goed gecompenseerd worden. Elke regio heeft zijn eigen lokale Afspraakbaanadviseur. Rechts in de kolom vindt u de gegevens van de adviseur bij u in de buurt.

Wat zijn afspraakbanen?

Dit zijn banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die prima kunnen werken, maar door hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig  100% van het minimumloon te verdienen. Het gaat om mensen die een Wajong uitkering hebben, een Wsw-indicatie hebben of onder de Participatiewet vallen. Dit kan door bestaand werk anders te verdelen. Er is hierdoor nooit sprake van verdringing.
Via de kandidatenverkenner kunt u zelf ook bekijken welke werkzoekenden voor u beschikbaar zijn uit het doelgroepenregister. Ook ziet u de kenmerken van deze mensen. U kunt hiervoor een account aanmaken om toegang te krijgen.

Uw bedrijf openstellen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Er zijn verschillende manieren om uw organisatie open te stellen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Bijvoorbeeld door:
– uw werving en selectie voor bestaande functies aan te passen;
– extra functies creëren door taken van andere functies af te splitsen;
– op zoek te gaan naar werkzaamheden die nu niet worden verricht, maar wel meerwaarde
opleveren.

Adviseurs Afspraakbanen

Vind hier uw adviseur

Brochure

arbeidsbeperking werkzoekenden
Bekijk hier brochure Afspraakbanen (pdf)

Afspraakbanen bij het UMCG